Wydrukuj

Ulotki questingowe do pobrania

3-01-2014

Można już pobrać 7 nowych questów z Lokalnej Grupy Działania Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”!

 

PRYM OKŁADKI

1) Bełdów – „Bełdowskie szlaki”

2) Chociszew – „Przyrodnicze wycieczki wokół Bzury – czystej rzeczki”

 

3) Dalików – „Ścieżką powstania styczniowego w gminie Dalików”

 

4) Lutomiersk – „Pod rękę z historią na lutomierskim szlaku”

 

5) Stary Gostków – „Zagadkowy Gostków”

 

6) Szczawin – „Śladami niezwykłych mieszkańców królewskiej wsi”

 

7) Topola Królewska – „Śladami Boruty po topolskiej krainie”