Wydrukuj

Dębowe opowieści

20-01-2014

Jednego z czerwcowego dnia grupa uczniów szkoły podstawowej w Bełdowie spotkała się z trenerem questingu z Fundacji MiLA. Celem spotkania była praca nad questem, który ma powstać w tej ciekawej miejscowości. Po zapoznaniu się z najważniejszymi uwagami trenera dotyczącymi wyboru tematyki questów i zasad ich tworzenia, uczniowie wypisali na tablicy możliwe tematy wyprawy odkrywców.

Dwór w Bełdowie

Pojawiły się tam pomysły stworzenia questu zarówno pieszego jak i rowerowego. Po zinwentaryzowaniu obszaru miejscowości okazało się , że jest tu szereg ciekawych tematów, o których możemy opowiedzieć w queście:

– pomnikowe dęby,

najstarsze dęby

– stawy rybackie,

– historia zespołu pałacowo-parkowego,

Bełdów 2

– przyroda Bełdowa.

Po części teoretycznej wybraliśmy się na spacer po miejscowości.

Odsiedzieliśmy zabytkowy kościół i rosnące wokół niego drzewa. Potem powędrowaliśmy w stronę stawów, które rozłożyły się pomiędzy kościołem a zespołem pałacowo parkowym. Po drodze znaleźliśmy pierwszy, kilkusetletni pomnikowy dąb. Od razu do głowy przyszło nam stworzenie zagadki, w ramach której odkrywcy będą musieli obliczyć obwód tego rosłego drzewa.

Okazało się, że spod te­go drzewa można dostrzec już kolejny piękny dąb, pilnujący wejścia do przypałacowego parku. Następnie przemieściliśmy się na południowy wschód wsi, gdzie czekała na nas nie lada niespodzianka. Około 100 metrów od głównej drogi, obok siebie w polach, stały dwa kolejne, najokazalsze dęby. Podeszliśmy pod bliźniaków, by posłuchać legendy o ich powstaniu i historii Bełdowa. W powrotnej drodze odwiedziliśmy pozostawiony samemu sobie pałac dochodząc do niego przez park, pełen rosłych, leciwych drzew. W parku znaleźliśmy też dobre miejsce na skarb.

Beł 1

Po powrocie z wycieczki zdecydowaliśmy ostatecznie o przebiegu trasy i tematyce questu. Za kilka miesięcy zaprosimy Was na ciekawy quest pokazujący przyrodę Bełdowa pt.: ?Dębowe opowieści?.