Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Dalików stawia na questing!

20-01-2014

Szkolenie dotyczące questingu w Dalikowie, zgromadziło grupę uczniów z tamtejszego Zespołu Szkół, pracowników biblioteki, nauczycieli i regionalistów, chcących poszerzyć swoją wiedzę o tą innowacyjną metodę odkrywania dziedzictwa miejsca. Trener z Fundacji MiLA, przedstawił najważniejsze zasady tworzenia questów, na przykładach omówił błędy i dobre rozwiązania w konstruowaniu zagadek i wierszowanych instrukcji.   Następnie przeszliśmy do omówienia […]

Czytaj więcej

Dębowe opowieści

20-01-2014

Jednego z czerwcowego dnia grupa uczniów szkoły podstawowej w Bełdowie spotkała się z trenerem questingu z Fundacji MiLA. Celem spotkania była praca nad questem, który ma powstać w tej ciekawej miejscowości. Po zapoznaniu się z najważniejszymi uwagami trenera dotyczącymi wyboru tematyki questów i zasad ich tworzenia, uczniowie wypisali na tablicy możliwe tematy wyprawy odkrywców. Pojawiły […]

Czytaj więcej

Ulotki questingowe do pobrania

3-01-2014

Można już pobrać 7 nowych questów z Lokalnej Grupy Działania Fundacja Rozwoju Gmin ?PRYM?!   1) Bełdów – „Bełdowskie szlaki” 2) Chociszew – „Przyrodnicze wycieczki wokół Bzury – czystej rzeczki”   3) Dalików – „Ścieżką powstania styczniowego w gminie Dalików”   4) Lutomiersk – „Pod rękę z historią na lutomierskim szlaku”   5) Stary Gostków […]

Czytaj więcej