Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Tajemnice zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gostkowie (Wartkowice)

2-08-2013

W czerwcu rozpoczął się cykl spotkań edukacyjnych z metodologii questingu w ramach projektu współpracy trzech Lokalnych Grup Działania z terenu województwa łódzkiego, pt. ?QUESTING umożliwi innowacyjne zwiedzanie?. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5. czerwca w Zespole Szkół w Wartkowicach na terenie działania LGD Fundacji PRYM.

Czytaj więcej