Prezentacja tras questingowych w LGD Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”

3-06-2014

Wczoraj miało miejsce drugie spotkanie z twórcami questów, w ramach projektu „QUIZ” w LGD Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”. Pomimo pogody najmłodsi dzielnie wędrowali trasą questu. Jedna z grup, która przygotowała quest pt. „Zagadkowy Gostków” opowiedziała o tym, jak krok po kroku postępowały u nich prace nad ścieżką, skąd czerpali pomysły i inspiracje. Na terenie LGD […]

Czytaj więcej

Dalików stawia na questing!

20-01-2014

Szkolenie dotyczące questingu w Dalikowie, zgromadziło grupę uczniów z tamtejszego Zespołu Szkół, pracowników biblioteki, nauczycieli i regionalistów, chcących poszerzyć swoją wiedzę o tą innowacyjną metodę odkrywania dziedzictwa miejsca. Trener z Fundacji MiLA, przedstawił najważniejsze zasady tworzenia questów, na przykładach omówił błędy i dobre rozwiązania w konstruowaniu zagadek i wierszowanych instrukcji.   Następnie przeszliśmy do omówienia […]

Czytaj więcej

Dębowe opowieści

20-01-2014

Jednego z czerwcowego dnia grupa uczniów szkoły podstawowej w Bełdowie spotkała się z trenerem questingu z Fundacji MiLA. Celem spotkania była praca nad questem, który ma powstać w tej ciekawej miejscowości. Po zapoznaniu się z najważniejszymi uwagami trenera dotyczącymi wyboru tematyki questów i zasad ich tworzenia, uczniowie wypisali na tablicy możliwe tematy wyprawy odkrywców. Pojawiły […]

Czytaj więcej